Homepage

Klub Dětem

Cílem neziskové organizace Klub Dětem je zajišťování a organizování programů, umožňujících citové, kulturní a výchovné obohacování dětí a mládeže, a podpora takto zaměřených projektů.(ze stanov Klubu Dětem)

Klub Dětem předkládá náměty, zajišťuje a pořádá především charitativní kulturní programy pro děti v dětských domovech, nemocnicích, léčebnách a ústavech. Od roku 2001 Klub Dětem připravuje a realizuje letní prázdninový festival „Veselé léto“ V roce 2000 inicioval dobrovolnickou spolupráci „Daruj svou náruč“, která od té doby probíhá v pravidelných intervalech. Od r. 2005 drží Klub Dětem patronát nad stejnojmennými projekty studentů a mládeže pro dětské domovy a kojenecké ústavy.

Na práci Klubu Dětem se podílejí pedagogové, umělci, lidé poskytující svůj zájem a odbornost. Také dobrovolníci z řad studentů a mládeže. Od začátku své činnosti Klub Dětem úzce spolupracuje s Hudebním divadlem dětem, které ve spolupráci s Klubem Dětem realizuje především benefiční koncerty.

Aktuality

Veselé léto 2017

Fotografie z praktických výjezdů za dětmi do dětských domovů, nemocnic a léčeben v královéhradeckém, pardubickém a libereckém kraji.  Na poutavý program s divadelním představením s cirkusovou tématikou voleným vhodně k věku dětí, navazuje tentokrát žonglérský workshop!

Více fotografiíZobrazit celou zprávu

Za dětmi s firmou Explosia a.s.

Za dětmi s firmou Explosia a.s. a Martinem Venclem :-)

Více fotografiíZobrazit celou zprávu

"Veselé léto 2015" a animovaný film

Záznam z praktických výjezdů za dětmi do dětských domovů, nemocnic a léčeben v královéhradeckém, pardubickém a libereckém kraji.  Na poutavý program s několika divadelními představeními volenými vhodně k věku dětí, navazuje tentokrát VÝROBA DĚTSKÉHO ANIMOVANÉHO FILMU!

Více fotografiíZobrazit celou zprávu

Open skies for handicapped 2015

Klub Dětem spolupracoval v červnu 2015 na krásné akci pro handicapované: Open skies for handicapped 2015

 

Více fotografiíZobrazit celou zprávu

Veselé léto 2014

Zahájení charitativního festivalu Veselé léto v divadle Semafor a praktické výjezdy v r. 2014:

Více fotografiíZobrazit celou zprávu
Další aktualita Archiv

Naše programy

Informativní video

Všechny použité záběry, které v tomto spotu uvidíte, jsou pořízeny z charitativních akcí Klubu Dětem a benefičních koncertů ve spolupráci s Hudebním divadlem dětem.                                                                                 Klub Dětem byl založen v r. 2002 jako občanské sdružení. Nyní pokračuje ve své činnosti jako zapsaný spolek. Sdružuje nadšené lidi a vzdělává i koordinuje studenty, kteří mají zájem věnovat svůj volný čas dětem, kterým chybí funkční rodina. Společně s dobrovolníky připravuje Klub Dětem kulturní a vzdělávací programy a realizuje je přímo v zařízeních, v nichž tyto děti žijí. Všechny programy jsou nabízeny zařízením zdarma, a hlavně přinášejí druhou přidanou hodnotu. Společné, smysluplné trávení volného času v rámci kvalitní zábavy a hlavně navazování osobního kontaktu a citových vazeb, které těmto dětem chybí.

 

 

 

 

Daruj svou náruč - záznam ČT

Doplníme.

Další video

Charitativní koncerty

Zahájení festivalu Veselé léto 2014 v divadle Semafor: video zde

Zahájení festivalu Veselé léto 2015: video zde

Zahájení festivalu Veselé léto 2016: video zde

Slavnostní zahájenífestivalu Veselé léto 2017 a poděkování partnerům: