Výroční zprávy

zapsaného spolku Klub Dětem

Výroční zpráva 2016

Cílem činnosti Klubu Dětem je zajišťování a organizování programů, zaměřených na citové, kulturní a výchovné obohacování dětí a mládeže, a podpora takto zaměřených projektů.

Řídícím orgánem je tříčlenná rada Klubu Dětem, složená z jednotlivých členů:
Ladislav Novozámský, předseda rady
Dominik Novozámský, člen rady
Michaela Novozámská, člen rady

V průběhu roku jsme uspořádali celkem čtyři výstavy v královéhradeckém ateliéru, i v jeho olomoucké pobočce. Jejich cílovou skupinou byly děti mateřských a základních škol. Průběžně jsme realizovali projekt "Daruj svou náruč", a v letních měsících pak uskutečnili patnáctý ročník "Veselého léta". Ten proběhl v celkem devíti zařízeních, konkrétně v DD Sedloňov, DD Pardubice, DD Holice, DD Sluníčko Liberec, FNHK, DC Veská, nemocnice Liberec, DD Přestavlky, nemocnice Ústí nad Orlicí

Zahájení Veselého léta proběhlo v pražském divadle Semafor, za účasti Hudebního divadla dětem a představení "Povídejme si, děti..."

V druhé polovině roku jsme ve spolupráci s Divadlem dětem CZ, s.r.o. vydali CD "Písničky pro nejmenší dětičky".

V roce 2016 Klub Dětem neměl žádné zaměstnance. Veškerá činnost byla zajištěna na základě zadaných služeb a dohod o provedení práce. Spravujeme pronajaté ateliéry a kanceláře v Hradci Králové a Olomouci. Logistika jednotlivých akcí byla zajištěna ve spolupráci s Divadlem dětem CZ, s.r.o..

účetní rozvaha Klubu Dětem za 2016:
aktiva: 721 706,-
pasiva: 918 923,-
rozdíl: -197 217,-