Výroční zprávy

zapsaného spolku Klub Dětem

Výroční zpráva 2017

Cílem činnosti Klubu Dětem je zajišťování a organizování programů, zaměřených na citové, kulturní a výchovné obohacování dětí a mládeže, a podpora takto zaměřených projektů.

Řídícím orgánem je tříčlenná rada Klubu Dětem, složená z jednotlivých členů:
Ladislav Novozámský, předseda rady
Dominik Novozámský, člen rady
Michaela Novozámská, člen rady

V průběhu roku jsme uspořádali celkem čtyři cykly výstav v královéhradeckém ateliéru HDD, a jeden cyklus v nově otevřené pobočce v Pardubicích. Jejich cílovou skupinou byly děti mateřských a základních škol v obou městech. Průběžně jsme realizovali projekt "Daruj svou náruč" v pardubickém dětském domově, a v letních měsících pak uskutečnili šestnáctý ročník "Veselého léta". Ten proběhl v celkem deseti zařízeních, konkrétně v DD Sedloňov, DD Pardubice, DD Holice, DD Sluníčko Liberec, FNHK, DC Veská, nemocnice Liberec, DD Přestavlky, nemocnice Ústí nad Orlicí, nemocnice Liberec.

Zahájení Veselého léta proběhlo v pražském divadle Semafor, za účasti Hudebního divadla dětem a představení "Hrátky na pohádky

V druhé polovině roku jsme se ve spolupráci s Divadlem dětem CZ, s.r.o. podíleli na přípravách nového představení „Malý princ“ a stejnojmenného CD. Obojí by se mělo v roce 2018 stát součástí zahájení „Veselého léta“.

V roce 2017 Klub Dětem neměl žádné zaměstnance. Veškerá činnost byla zajištěna na základě zadaných služeb a dohod o provedení práce. Spravujeme pronajaté ateliéry a kanceláře v Hradci Králové a Pardubicích. Logistika jednotlivých akcí byla zajištěna ve spolupráci s Divadlem dětem CZ, s.r.o..

účetní rozvaha Klubu Dětem za 2017:
aktiva: 815 300,-
pasiva: 870 250,-
rozdíl:    -54 950,-