Veselé léto

Smyslem projektu je: prostřednictvím kulturních prvků ovlivnit a užitečně obohatit volný čas dětí, které ho zpravidla nedobrovolně tráví mimo přirozené rodinné prostředí. Ať už jsou to děti v dětských domovech, nemocnicích či léčebnách, všechny prožívají složité životní chvíle.

„Prakticky to znamená uskutečnit v letním období v každém ze spolupracujících ústavů samostatné divadelní představení, na které navazují soutěže, hry, výtvarné a umělecké činnosti, a besedy s dětmi. Hry a soutěže vedou umělečtí pedagogičtí pracovníci, kteří rozvíjejí kreativitu dětí. S dětmi pak probíhají individuální rozhovory, které mají za úkol děti nenásilně odvést od svého vlastního trápení a pomoci vnímat také potřeby ostatních.”

Archiv fotogalerií najdete zde